Видео news

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга Н.Энхбат: Оюу толгой гэрээгээ шинэчлэхгүй 10-аад жил болж байна

2023.10.02 08:45

Ярилцлага
MINING КАЛЕНДАРЬ
Ажлын байр
Та www.ot.mn/ажлын-байр холбоос болон доорх QR кодыг уншуулснаар өөрийн анкетыг бөглөх боломжтой бөгөөд өргөдлөө заасан хугацаанаас өмнө амжиж илгээгээрэй.