Б.Пүрэв
Батаа ПҮРЭВ

Редактор

2024.04.10 15:47

Үйлдвэрлэлийн гол металлын үнийн өсөлт энэ оны турш хадгалагдах, энэхүү өсөлтийн буухиа цаашид ч үргэлжлэх магадлал тун өндөр гэдгийг зарим судалгааны байгууллага онцолжээ.

2024.04.01 09:17

Энэ өдөр барилгын салбарын чанар, стандарт, үйлдвэрлэл, ханган нийлүүлэлтэд баримталж буй бодлого, шинэ инновац, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл, ажиллах хүчний хангамж, хөгжлийн талаар хэлэлцэнэ.