АНУ-ын 175 жилийн түүхтэй CASE брендийн тоног төхөөрөмжүүдийг санал болгож байна